Для дому
Для бізнесу

Повідомлення про встановлення (формування) тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», від 13.09.2019 р.

Постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 429 ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачам. Детальна інформація щодо виконання заходів зі створення постачальника універсальних послуг на території Донецької області наведена за посиланням – http://www.nerc.gov.ua/?news=7842

Універсальні послуги на цій території надаватимуться ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» виключно побутовим та малим непобутовим споживачам (споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт (тимчасово до 31.12.2020 з потужністю 150 кВт)).

З метою виконання зобов’язання щодо надання універсальної послуги з 01.01.2020 ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» має намір звернутися до НКРЕКП з заявою щодо встановлення тарифів. Відповідно до встановленого порядку, для встановлення тарифів ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» необхідно провести відкриті обговорення питання щодо встановлення тарифу відповідно по постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866.

У зв’язку з цим Товариством підготовлено розрахунок рівня тарифу на послуги постачальника універсальних послуг. До прогнозованих витрат (прогнозованого необхідного доходу) постачальника включені витрати, що необхідні для належного виконання зобов’язань щодо надання універсальної послуги.

Розрахований рівень тарифу на послуги постачальника універсальної послуги становить 216,55 грн/МВт*год. та враховує:

1.    Обсяг корисного відпуску – корисний відпуск для розрахунку тарифів на послуги постачальника універсальних послуг розраховано на підставі фактичних даних за 8 місяців та прогнозних до кінця 2019 року по побутовим та малим непобутовим споживачам ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ  ПОСЛУГИ».

2.    Необхідний дохід включає:

2.1 Операційні витрати, в тому числі:

2.1.1 Матеріальні витрати (виробничі послуги, сировина і матеріали) – на виконання ЗУ «Про ринок електричної енергії» та згідно з Програмою відповідності оператора системи розподілу (затверджено постановою НКРЕКП № 1124 від 21.06.2019) АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» розроблено графік переїзду ЦОК до червня 2020 в приміщення, які не перебувають у власності ОСР та в яких не знаходиться персонал ОСР. Таким чином пропонується затвердити статтю витрат к розмірі 12 568 тис. грн.

2.1.2 Витрати на оплату праці – розраховані згідно з Постановою НКРЕКП № 2645 від 26.10.2015 та пропонується затвердити на рівні 167 900 тис. грн.

2.1.3 Відрахування на соціальні заходи – в розмірі 22% від витрат на оплату праці згідно з чинним законодавством, що становить 36 938 тис. грн.

2.1.4 Амортизація – відповідно до П(С)БО 7 амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. База нарахування амортизації розрахована виходячи з придбання основних засобів у 2019 році та плану придбання основних засобів у 2020 році. Пропонується затвердити статтю витрат в розмірі 3 161 тис. грн.

2.1.5 Інші операційні витрати – витрати на зв’язок, витрати на службові відрядження, витрати на обслуговування програмного забезпечення, витрати на оплату послуг банків за прийом платежів від населення, внески на регулювання, плата за оренду приміщень та ТМЦ тощо. Пропонується затвердити статтю витрат в розмірі 145 477 тис. грн.

2.1.6 Коригування витрат – включаєкомпенсацію фактичної недоотриманої суми втрат від постачання електричної енергії населенню за регульованим тарифом за І півріччя 2019 року. Недоотримана сума за дотаційними сертифікатами становить 29 378 тис. грн.

2.2 Витрати на забезпечення обігового капіталу – розрахунок витрат на забезпечення обігового капіталу виконано згідно постановою НКРЕКП № 1176 від 05.10.18р. та пропонується затвердити статтю витрат в розмірі 24 588 тис. грн.

2.3 Прибуток – розрахунок прибутку виконано згідно постановою НКРЕКП № 1176 від 05.10.18р. Норма прибутку складає 1% від прогнозованого корисного відпуску побутовим споживачам на 2020 рік або 15 712 тис. грн.

Зауваження та пропозиції стосовно тарифів приймаються до 23.09.2019 р. письмово на адресу: 
87539, м. Маріуполь, бул. Шевченка, 62 та в електронному вигляді на адресу TubolevaAF@dey.com.ua з відміткою «Пропозиції до тарифу».

Після прийняття та обробки зауважень та пропозицій 24.09.2019 року о 11:00 за адресою: м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 (Краматорський центр обслуговування клієнтів «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ  ПОСЛУГИ») будуть проведені відкриті обговорення з цього питання.
Реєстрація учасників з 10:00 до 10:50 год.