Для дому
Для бізнесу

Повідомлення про встановлення (формування) тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», від 22.08.2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – суб’єкт господарювання, створений у результаті здійснення заходів з відокремлення згідно з пунктом 13 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії».

Довідково: Прикінцевими та перехідними положеннями вищезазначеного Закону передбачено, що оператор системи розподілу, кількість приєднаних споживачів до системи розподілу якого перевищує 100 тисяч, повинен вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від постачання електричної енергії шляхом створення електропостачальника, який упродовж двох років з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, місто Київ, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб’єкт господарювання.

Постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 429 ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачам. Детальна інформація щодо виконання заходів зі створення постачальника універсальних послуг та території Донецької області наведена за посиланням – http://www.nerc.gov.ua/?news=7842

Універсальні послуги на цій території надаватимуться ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» виключно побутовим та малим непобутовим споживачам (суб’єктам малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ, які купують електричну енергію для власного споживання).

З метою виконання зобов’язання щодо надання універсальної послуги з 01.12.2019 ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» має намір звернутися до НКРЕКП з заявою щодо встановлення тарифів.

Відповідно до встановленого порядку, для встановлення тарифів ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» необхідно провести відкриті обговорення питання щодо встановлення тарифу відповідно по постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866. У зв’язку з цим Товариством підготовлено проект розрахункового рівня тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.

До прогнозованих витрат (прогнозованого необхідного доходу) постачальника включені витрати, що необхідні для належного виконання зобов’язань щодо надання універсальної послуги. Запропонований рівень тарифу на послуги постачальника універсальної послуги становить 211,45 грн/МВт*год.

Зауваження та пропозиції стосовно тарифів приймаються до 11.09.2019 р. письмово на адресу:
87539, м. Маріуполь, бул. Шевченка, 62,
та в електронному вигляді на адресу TubolevaAF@dey.com.ua (з приміткою «Пропозиції щодо структури тарифів»).

Після прийняття та обробки зауважень та пропозицій 13.09.2019 р. о 11.00 год. за адресою м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 (центр обслуговування клієнтів «Донецьких енергетичних послуг») будуть проведені відкриті обговорення з цього питання.

Реєстрація учасників з 10.00 до 10.50 год.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – суб’єкт господарювання, створений в результаті здійснення заходів щодо відділення згідно з пунктом 13 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії». Постановою НКРЕКУ від 14.06.2018 № 429 ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» видана ліцензія з постачання електричної енергії споживачам.

З метою виконання зобов’язання з надання універсальної послуги ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» має намір звернутися в НКРЕКУ із заявою про встановлення тарифів на 2020 рік.

Згідно з постановою НКРЕКУ від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритих обговорень проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг» ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» проводить відкриті обговорення тарифу, який розраховується за Методикою розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.

Операційні витрати, які закладені в тариф, сформовані виходячи з потреб Суспільства для здійснення ліцензійної діяльності з постачання електричної енергії.

До прогнозованих витрат ліцензіата з постачання електричної енергії включені матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати.

Витрати на оплату праці розраховані у відповідності з «Порядком визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та електричної енергії», затвердженими постановою НКРЭКУ від 26.10.2015 р. №2645.

Тарифи, які пропонуються:

  • на послуги постачальника універсальних послуг – 211,45 грн/МВт*год;

Постачальник надає універсальні послуги за економічно обґрунтованими, прозорими і недискримінаційними цінами, які формуються відповідно до Методики (порядку), затвердженої Регулятором, і включають, зокрема, ціну покупки електричної енергії на ринках електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі і оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг.