Для дому
Для бізнесу

Часті запитання (для юридичних клієнтів)

1. На яких умовах здійснюється постачання електроенергії юридичним клієнтам? 

Постачання електроенергії споживачу здійснюється, якщо: 

1) об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому законодавством порядку; 

2) електропостачальник за договором з оператором системи отримав доступ до мереж та можливість продажу електроенергії на території діяльності оператора системи; 

3) споживач є стороною діючих договорів: 

 • про надання послуг з розподілу (передачі) електроенергії; 
 • про постачання електроенергії споживачу або про постачання електроенергії постачальником універсальних послуг або про постачання електроенергії постачальником «останньої надії»; 
 • про надання послуг комерційного обліку електроенергії, крім випадків, коли роль постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи, до мереж якого приєднаний цей споживач; 

4) за усіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) споживача, за якими здійснюється (планується) постачання електроенергії, укладено договір з постачальником послуг комерційного обліку про надання послуг комерційного обліку електроенергії; 

5) відсутній факт припинення/призупинення постачання електроенергії або надання послуг з розподілу (передачі) електроенергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики; 

6) відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електроенергії або про надання послуг системи розподілу/передачі. 

2. Як укласти договір про постачання електроенергії з ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»? 

Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії не допускається споживання електроенергії без укладання договору з електропостачальником (окрім випадків, коли постачання електричної енергії споживачу здійснюється постачальником «останньої надії»). 

Для розгляду питання про укладення договору про постачання електроенергії споживачу або договору про постачання електроенергії постачальником універсальних послуг на умовах обраної комерційної пропозиції клієнту необхідно надати в центр обслуговування клієнтів ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» заяву- приєднання до відповідного договору разом із комплектом документів, передбачених Правилами роздрібного ринку електричної енергії. 

Детальніше про умови укладання договорів та необхідні документи: https://dey.com.ua/uklastyi-dogovir-business/ 

3. Хто такий постачальник «останньої надії»? 

На період з 1.01.2019 р. по 1.01.2021 р. Кабінет Міністрів України затвердив ДП «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії» (ПОН) на всій території України. 

ПОН, у тому числі, надає послуги з постачання електроенергії у разі необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання (припинення) договору з попереднім електропостачальником. 

ПОН здійснює постачання електроенергії споживачу протягом строку, який не може перевищувати 90 днів. Після закінчення цього періоду ПОН припиняє постачання електроенергії споживачу. 

Якщо споживач не уклав договір із новим електропостачальником, розподіл та постачання електроенергії припиняється шляхом відключення електроустановки. 

4. Що таке ринок «на добу наперед»? 

Ринок «на добу наперед» (РДН) – це один із сегментів конкурентного ринку електроенергії, який починає діяти з 01.07.2019 р. Він являє собою систему електронних торгів, де відбувається продаж та закупівля електроенергії, за результатами яких визначається її вартість для кожної сторони, яка приймає участь в електронних торгах на ньому, в у конкретний день та годину. 

Окрім ринку «на добу наперед», на електронній площадці якого відбувається торгівля відносно найбільшого обсягу електроенергії, законодавством також передбачені такі організовані сегменти ринку електроенергії як внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг. 

5. Як формуються ціни, за якими здійснюється нарахування за електроенергію для споживачів універсальної послуги? 

Тарифи на електроенергію для споживачів універсальної послуги (крім населення) формуються щоквартально ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ». Розрахунок ціни здійснюється відповідно до Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 року № 1177 зі змінами (№ 1244 від 27.06.2019 р.). 

Порядок розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕКП від 13.04.2017 р. № 512 зі змінами (постанова № 1418 від 27.12.2017 р.) – втратив чинність.

6. Як розраховується ціна на електроенергію для клієнтів за вільними цінами? 

Для непобутових споживачів з приєднаною потужністю від 50кВт (до 31.12.2020 року – 150 кВт) ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» пропонують комерційну пропозицію «Базова», в якій ціна за електроенергію розраховується за формулою: 

Ці  = ЦРДН х Кі + Р + Т + Цп, де: 

ЦРДН – середньозважена ціна закупівлі електроенергії на ринку «на добу наперед», що визначається з урахуванням погодинних цін на ринку «на добу наперед» у місяці на дату формування рахунку; 

Кі – коефіцієнт, що враховує сукупні прогнозні затрати постачальника для діяльності на організованих сегментах ринку, а саме: 

 • відповідальність за небаланси на ринку електроенергії; 
 • ризики, пов’язані з точністю погодинного планування обсягів закупівлі кожним з клієнтів окремо і усіма клієнтами сукупно; 
 • витрати на участь в електронних торгах (реєстрація на електронній торгівельній площадці, внесення щомісячної абонплати за участь та ін). 

Коефіцієнт визначає усі ризики та витрати ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», що виникають при закупівлі електроенергії на організованих сегментах ринку електроенергії. Кі буде коректуватися щомісячно в залежності від аналізу реальних затрат постачальника. ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» інформуватимуть клієнтів про рівень коефіцієнта Кі за 20 днів до його застосування. 

Р – ціна (тариф) послуг оператора системи розподілу; 

Тариф за розподіл електроенергії встановлюється та контролюється НКРЕКП та не залежить від постачальника. Ця складова ціни різна для кожної області України/оператора системи розподілу. 

Т – ціна (тариф) послуг оператора системи передачі; 

Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» утримує та обслуговує магістральні мережі, надає послуги з диспетчеризації в енергосистемі України. 

До 1.07.2019 р. показник Т був автоматично включений до ціни закупівлі електроенергії на оптовому ринку (ОРЕ). Після запуску організованих сегментів ринку електроенергії України, тариф послуги оператора системи передачі виділений в окрему обов’язкову складову ціни електричної енергії для клієнта. Тариф Т, аналогічно тарифу Р, встановлюється та контролюється НКРЕКП, не залежить від постачальника та є єдиним для всіх споживачів України. 

Цп – ціна додаткових послуг, пов’язаних з постачанням електроенергії споживачу. Вона зазначена у комерційній пропозиції як конкретна фіксована ціна на постачання 1 кВт*год електроенергії. 

7. Що впливає на формування ціни на ринку «на добу наперед» (ЦРДН)?

Ціна на ринку «на добу наперед» змінюється щогодини. На її формування впливає попит та пропозиція на електроенергію усіх учасників торгів у кожну конкретну годину протягом доби. 

На відповідній електронній площадці, адміністрування якої здійснює ДП «Оператор ринку», щогодини формуються криві попиту постачальників, які формуються постачальниками на базі заявок їх клієнтів, та пропозицій від енергогенеруючих компаній. Перетин цих кривих визначає єдину ціну для всіх учасників торгів (енергогенеруючих підприємств, постачальників та їх клієнтів), за якою у конкретну годину буде продаватися та закуповуватися електроенергія на цьому сегменті ринку. 

8. Де споживач зможе отримати підтвердження вартості, за якою постачальник закуповував електроенергію на ринку «на добу наперед»? 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» прозоро та об’єктивно інформує клієнтів щодо розрахунку ціни. Постачальник публікуватиме інформацію про ціни закупівлі електроенергії на ринку «на добу наперед» (ЦРДН) на власному сайті, аби клієнт міг порівняти їх з цінами Оптового ринку. 

На сайті Оператора ринку буде розміщуватися інформація про середньозважені ціни ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку. 

9. За якими критеріями клієнти розподіляються на групи відносно організації обліку (група «А»/ група «Б»)? 

Споживачі групи «а» – це споживачі, площадки вимірювання яких забезпечені прийнятою до розрахунків за електричну енергію схемою обліку електричної енергії із встановленими ЛУЗОД або АСКОЕ споживача, належать до групи «а» за умови введення ЛУЗОД (АСКОЕ) площадки вимірювання споживача у промислову експлуатацію Оператором системи розподілу, до розподільчих електричних мереж якого приєднаний цей споживач. 

Споживачі групи «б» – це споживачі, площадки вимірювання яких, не відповідають вимогам щодо організації обліку електроенергії для групі «а», тобто вузли обліку яких не забезпечені прийнятою відповідним Оператором системи розподілу до розрахунків за електричну енергію. 

10. За якими принципами проводяться нарахування за електроенергію для споживачів групи «а»/групи «б»? Чи передбачені зміни після запуску нового ринку? 

Порядок визначення погодинних обсягів споживання електроенергії для споживачів групи «а» та групи «б» після 01.07.2019р. залишається без змін. 

Для споживачів групи «а», що є споживачами за вільними цінами, погодинна ціна буде розраховуватися на основі фактичного графіка погодинного електроспоживання цих клієнтів та погодинних цін закупівлі електроенергії на ринку. 

Для споживачів групи «б» ціна буде розраховуватися з урахуванням графіку погодинного споживання усіх клієнтів групи «б» постачальника в цілому та погодинної вартості на ринку. 

11. Який порядок виставлення рахунків для юридичних клієнтів? Які способи оплати? 

Спосіб оплати, а також порядок виставлення рахунків визначено окремо для кожної категорії клієнтів у відповідній комерційній пропозиції. На сайті ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» оприлюднені наступні публічні комерційні пропозиції для клієнтів, які не є індивідуальними побутовими споживачами: 

 • Для непобутових клієнтів постачальника універсальних послуг – КП «УНІВЕРСАЛЬНА» 
 • Для клієнтів за вільними цінами – КП «БАЗОВА»
 • Для бюджетних організацій – КП «БЮДЖЕТ» та КП «БЮДЖЕТ100» 
 • Для колективних побутових споживачів (юридичні особи, створені шляхом об’єднання фізичних осіб – побутових споживачів, які розраховуються за електроенергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електроенергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) – КП «Побутова». 

12. Як юридичні клієнти-споживачі можуть використовувати Особистий кабінет? 

Особистий кабінет ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ для юридичних клієнтів-споживачів електричної енергії – це безкоштовний веб-сервіс, що надає можливість уповноваженому представнику споживача отримати доступ до всіх даних про фактичне споживання електроенергії, нарахування та розрахунки по особових рахунках споживача. 

В Особистому кабінеті ви можете: 

 • вносити показання ваших приладів обліку та надавати для проведення розрахунків (за електронним цифровим підписом); 
 • переглядати та контролювати всі нарахування за спожиту електроенергію за вашим особовим рахунком; 
 • мати доступ до статистичних даних про споживання електричної енергії вашою компанією за попередні періоди; 
 • формувати рахунки для сплати за електроенергію та роздруковувати їх (у разі потреби); 
 • перевіряти правильність реквізитів вашої компанії, зазначених у документації; 
 • отримувати акти прийняття-передавання товарної продукції (активної електроенергії). 

13. Як можуть використовувати Особистий кабінет власники електронного цифрового підпису? 

Якщо у вас є електронний цифровий підпис – Особистий кабінет стане для вас персональним центром обслуговування, з яким можна працювати тоді, коли це зручно саме вам. 

Окрім функцій, доступних усім зареєстрованим користувачам Особистого кабінету, власники електронного цифрового підпису можуть: 

 • Дистанційно надавати звітність, в т.ч. показники приладів обліку до ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», без дублювання їх у паперовому вигляді; 
 • Отримувати документи за результатами розрахунків, оформлені з боку ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» електронним цифровим підписом, та додаткову інформацію: – рахунок-розшифровку нарахувань щодо активної електроенергії; – акти прийняття-передавання товарної продукції (активної електроенергії); – інформаційне повідомлення щодо стану розрахунків за всіма видами нарахувань. 

14. Як юридичні клієнти-споживачі можуть зареєструватися в Особистому кабінеті ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»? 

Для реєстрації в Особистому кабінеті необхідно: 

 • Надати лист-заявку на реєстрацію в Особистому кабінеті до найближчого центру обслуговування клієнтів (ЦОК) ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» щодо укладання відповідної додаткової угоди до договору про постачання електричної енергії.
 • Оформити додаткову угоду до договору про постачання електричної енергії, отриману від ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ». В додатковій угоді вказуються всі необхідні дані доступу клієнта до Особистого кабінету. 
 • Пройти просту процедуру реєстрації в Особистому кабінеті за даними, вказаними в додатковій угоді – самостійно або за допомогою фахівця центру обслуговування клієнтів. 

15. Який порядок надання податкових накладних клієнтам, що є платниками ПДВ? 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» складає податкові накладні в електронній формі на дату виникнення податкових зобов’язань за касовим методом з дотриманням вимог ст. 201 Податкового кодексу України. Документ в електронній формі має юридичну силу за умови, якщо він оформлений згідно з Законом України від 22.05.2003 р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг». 

16. Як отримати податкову накладну в електронному вигляді? 

Податкову накладну можна отримати через систему електронного документообігу «M.E.Doc-ІS». Цей спосіб буде зручним для клієнтів, які використовують програмне забезпечення «M.E.Doc-ІS», що включає модуль «Електронний документообіг» (ЕДО). Якщо для електронного документообігу ваша компанія користується не «M.E.Doc-ІS», а іншим програмним забезпеченням, ви можете отримувати податкові накладні через веб-сервіс «M.E.Doc Online» (medoc.ua). Веб-сервіс є безкоштовним. Єдина умова — одноразова реєстрація в «M.E.Doc Online» за допомогою наявного у вас електронного цифрового підпису, виданого акредитованим центром сертифікації електронних ключів. 

17. Який формат обслуговування юридичних клієнтів ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» в рамках укладених договорів про постачання електричної енергії? 

З усіх питань, що стосуються постачання електроенергії, клієнти-споживачі можуть звертатися до центрів обслуговування клієнтів ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ». Зокрема, для укладання/розірвання/подовження договору про постачання електричної енергії споживачу або договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, подання Актів про використану електричну енергію та отримання рахунків на оплату, подання листа-заявки щодо реєстрації в Особистому кабінеті, подання заявки на відновлення електропостачання після відключення тощо. 

Також за необхідності отримати попередню консультацію можна за телефонами контакт-центру: (095) 652 60 00, (067) 652 60 00, (0629) 52 60 00.